Skifte av felleseie

Om ekteskapet tar slutt hva da med det økonomiske?

Noe av det mest dramatiske som kan skje i et menneskes liv – bortsett fra alvorlig sykdom – er at et ekteskap avsluttes med skilsmisse. Det er mange følelser innblandet og det er kanskje derfor så mange opplever konflikter når eiendelene skal fordeles. Og det er lett at underliggende uløste konflikter blir overført til juridiske konflikter om det økonomiske oppgjøret. Men å gjøre en uenighet om skiftet til en rettslig tvist lønner seg sjelden. Rettslig tvist krever ressurser, tar tid og koster penger, og i saker om skifteoppgjør utpekes det svært sjelden en vinner, men ofte to som taper.

Om dere er i en situasjon der felleseiet skal skiftes, bør dere vurdere å gå sammen til en felles advokat for å få juridiske råd. Ved å ta felles ansvar for å løse uenigheter kan mange konflikter unngås eller minimeres.

Kan dere ikke bli enige om en felles advokat bør hver av dere oppnevne en advokat som evner å se helheten i situasjonen og bidra til løsninger, heller enn å øke konfliktnivået.

Nabolagsadvokaten bistår og gir dere rådgivning om skifte av felleseie.

Fortell meg kort hva du trenger hjelp til, så tar vi en prat!

  10 + 5 =

  Nabolagsadvokatens rolle er å

  • vurdere din sak
  • gi deg juridiske råd
  • hjelpe deg ut av en konflikt
  • hjelpe deg å forhandle med en motpart
  • utforme juridiske dokumenter, som ektepakt, testament, kontrakter, o.l.