Skifte av dødsbo

Flere som arver?

I et flertall av alle tilfeller, er det ikke nødvendig å engasjere advokat for å fordele verdier i et dødsbo. Skifteretten gir god informasjon og de fleste overtar dødsboet som selvskiftende arvinger. Men etterhvert som flere har vært gift mer enn en gang, flere lever lengre og langt flere har særkullsbarn fra første eller andre ekteskap blir det fler saker der det er praktisk å engasjere en utenforstående til å være en felles bestyrer. Det kan ellers være vanskelig å bli enige om hvem som skal representere arvingene utad, hvordan eiendelene skal fordeles og hvordan eiendelene skal fordeles.

Nabolagsadvokaten bistår med råd og forestå skifte av dødsbo.

Fortell meg kort hva du trenger hjelp til, så tar vi en prat!

  7 + 3 =

  Nabolagsadvokatens rolle er å

  • vurdere din sak
  • gi deg juridiske råd
  • hjelpe deg ut av en konflikt
  • hjelpe deg å forhandle med en motpart
  • utforme juridiske dokumenter, som ektepakt, testament, kontrakter, o.l.