Samboeravtale

Alle samboere bør skrive samboeravtale – gjerne før de flytter sammen

En samboeravtale er et dokument der dere sammen bestemmer hva som skal gjelde dere imellom. Avtalen kan omfatte mange ulike tema, de viktigste er avtaler om økonomiske forhold under samboerforholdet. Det at dere tenker gjennom ting og inngår en samboeravtale innebærer ikke at dere planlegger å gå ifra hverandre. Tvertimot kan det være slik at dere ved å legger forholdene til rette for det mens dere er gode tider lettere kan håndtere vanskeligheter?

Og om dere begge jobber – hva skal skje om dere får barn? Skal dere fremdeles ha separat økonomi slik dere hadde tidligere eller skal dere deretter ha felles økonomi og felles eierskap til bolig og andre verdier? Dersom dere – kanskje etter mange år sammen – velger å flytte fra hverandre og ikke har opprettet en samboeravtale – hva gjelder da? Hva er lovens ordning om hvordan fordeling av eiendeler og gjeld? Deles alt i to like deler? Hva er konsekvensen dersom en av dere har betalt en større andel av utgiftene enn den andre?

Hva om samboeren dør, hvordan blir det da med arverett. livsforsikring og pensjonsrettigheter?

Det er de senere år innført regler som kan gi samboere arverett, og som i noen tilfelle kan gi samboer med felles barn bruksrett til felles bolig, men den eneste sikre måte å oppnå forutberegnelighet er å etablere en samboeravtale og et gjensidig testament.

Nabolagsadvokaten bistår og gir dere rådgivning om inngåelse og utforming av samboeravtale.

Fortell meg kort hva du trenger hjelp til, så tar vi en prat!

  15 + 11 =

  Nabolagsadvokatens rolle er å

  • vurdere din sak
  • gi deg juridiske råd
  • hjelpe deg ut av en konflikt
  • hjelpe deg å forhandle med en motpart
  • utforme juridiske dokumenter, som ektepakt, testament, kontrakter, o.l.