Rettslig tvist

Et hjelpemiddel for å tvinge frem en løsning

En rettslig tvist kan være nødvendig for at du skal få det du har krav på eller for at du skal unngå å gi slipp på noe som er din rett. Domstolen hører begge partenes syn og gir den part medhold som domstolen synes har mest rett. Domstolens oppgave er altså ikke å finne frem til hva som er rett, men å dømme i favør av den som tilsynelatende har mest rett. Det er derfor avgjørende viktig at du velger en advokat som står på for å ivareta dine interesser og som evner å overbevise domstolen om at du har mest rett.

Underveis frem til avgjørelse i rettsalen tilbys det rettsmekling og mange saker finner sin løsning der. En rettslig tvist er likevel ofte en kostbar og langvarig prosess som setter spor hos de involverte. Som generell regel bør derfor konflikter mellom privatpersoner søkes løst på en annen måte enn rettslig tvist, ved forhandlinger, ved mekling eller ved en annen privat konfliktløsing.

Nabolagsadvokaten tilbyr bistand til rettslig tvist som ikke lar seg løse på annen måte.

Fortell meg kort hva du trenger hjelp til, så tar vi en prat!

  7 + 4 =

  Nabolagsadvokatens rolle er å

  • vurdere din sak
  • gi deg juridiske råd
  • hjelpe deg ut av en konflikt
  • hjelpe deg å forhandle med en motpart
  • utforme juridiske dokumenter, som ektepakt, testament, kontrakter, o.l.