Opphør av samboerforhold

Om samboerforholdet tar slutt hva da med det økonomiske?

Noen samboerforhold opphører i vennskapelighet etter kort tid, noen samboerforhold opphører etter mange år i et ekteskapslignende forhold med felles barn, særkullsbarn felles bolig mm. De er ikke mulig å kortfattet gjøre rede for hvordan det økonomiske oppgjøret skal skje.

Om dere er i en situasjon der samboerforholdet skal opphøre, bør dere gå sammen til en felles advokat for å få juridiske råd. Ved å ta felles ansvar for å løse uenigheter kan mange konflikter unngås.

Kan dere ikke bli enige om en felles advokat bør hver av dere oppnevne en advokat som evner å se helheten i situasjonen og bidra til løsninger, heller enn å øke konfliktnivået.

Nabolagsadvokaten bistår og gir dere rådgivning om opphør av samboerforhold.

Fortell meg kort hva du trenger hjelp til, så tar vi en prat!

  12 + 3 =

  Nabolagsadvokatens rolle er å

  • vurdere din sak
  • gi deg juridiske råd
  • hjelpe deg ut av en konflikt
  • hjelpe deg å forhandle med en motpart
  • utforme juridiske dokumenter, som ektepakt, testament, kontrakter, o.l.