Konflikthåndtering

Reel bistand i en vanskelig situasjon

Er du i en konfliktsituasjon trenger du en som ser saken fra din side og som virkelig står på for å ivareta dine interesser. Men det kan være kostbart å være involvert i en konflikt, det koster penger og tid og kan også koste vennskap. Du trenger derfor en rådgiver som evner også å se svakheter i din sak og gi deg gode råd om hvilke alternativer du har. Det kan være stor forskjell på å ha rett og å få rett.

Målet i all konflikthåndtering er å bidra til at du oppnår en løsning men som også den andre parter kan leve med. Og i noen tilfeller kan det lønne seg å prøve å løse den underliggende konflikten – ikke bare den akutte uenigheten. Uansett er rådet: Ta kontakt på et tidlig tidspunkt!

Nabolagsadvokaten gir råd om konflikthåndtering og ivaretar dine interesser.

Fortell meg kort hva du trenger hjelp til, så tar vi en prat!

  3 + 3 =

  Nabolagsadvokatens rolle er å

  • vurdere din sak
  • gi deg juridiske råd
  • hjelpe deg ut av en konflikt
  • hjelpe deg å forhandle med en motpart
  • utforme juridiske dokumenter, som ektepakt, testament, kontrakter, o.l.