Ektepakt

Alle ektepar bør skrive ektepakt – gjerne før bryllupet

En ektepakt er en avtale som regulerer økonomiske forhold mellom ektefeller, avtalen kan inngås før eller under ekteskapet.

En ektepakt kan regulere de økonomiske forhold under ekteskapet, gaver som gis mellom ektefellene etablering av særeie, regler som skal gjelde for fordeling av eiendeler dersom ekteskapet avsluttes og rett til å sitte i uskifte med ektefellens særeie. Uten ektepakt gjelder standardiserte regler i lovgivningen; Dette kan avvike vesentlig fra hva du mener er rettferdig i deres situasjon.

Mange opplever at det er helt uproblematisk å diskutere de økonomiske forhold før eller under ekteskapet. Konflikter oppstår gjerne når økonomiske forhold må diskuteres når ektefellene skal flytte fra hverandre, altså samtidig som ektefellene gjennomlever en sterk følelsesmessig situasjon. For å unngå konflikter og overraskelser anbefaler jeg alle ektepar å vurdere om lovens fravikelige regler er fair og rettferdig i deres ekteskap og å inngå avtaler før det eventuelt oppstår en konflikt.

Å inngå en ektepakt innebærer ikke at dere planlegger å flytte hverandre eller at dere er i en konflikt, men at dere tar ansvar for å begrense konflikten dersom ekteskapet likevel ikke skulle vise seg å vare livet ut.

Nabolagsadvokaten bistår og gir dere rådgivning om inngåelse og utforming av ektepakt.

Fortell meg kort hva du trenger hjelp til, så tar vi en prat!

  2 + 2 =

  Nabolagsadvokatens rolle er å

  • vurdere din sak
  • gi deg juridiske råd
  • hjelpe deg ut av en konflikt
  • hjelpe deg å forhandle med en motpart
  • utforme juridiske dokumenter, som ektepakt, testament, kontrakter, o.l.