Arbeidsrett

Arbeidslivet blir mer krevende – går det ut over deg?

Tidligere var det vanlig å arbeide store deler av arbeidslivet for samme arbeidsgiver. Som følge av behov for raske omstillinger i arbeidslivet opplever svært mange at arbeidslivet er blitt mer omskiftelig. Mange arbeidsgiverne omorganiserer og reduserer arbeidsstyrken kontinuerlig. Dette øker behovet for rådgivning om rettigheter og plikter. Må jeg akseptere den nye arbeidsbeskrivelsen? Har jeg rettigheter? Hvordan sikrer jeg at løfter fra ansettelsen blir realisert? Kan jeg kreve fast ansettelse? Jeg tror jeg er i risiko for å bli sagt opp, kan jeg motsette meg det, kan jeg kreve kompensasjon ut over lønn i oppsigelsestiden?

Om du har mottatt varsel om oppsigelse eller er innkalt til konferanse der dette er tema, bør du søke bistand fra en advokat som har erfaring med arbeidsrett – er du fagorganisert tar du kontakt med fagforeningen. Det du trenger er nøktern rådgivning om din rettslige posisjon og hvordan du kan beskytte dine interesser best mulig. Å bli sagt opp fra jobben din er dramatisk – du trenger en som gir deg råd og støtte.

Nabolagsadvokaten bistår og gir deg rådgivning om arbeidsrett.

Fortell meg kort hva du trenger hjelp til, så tar vi en prat!

  5 + 1 =

  Nabolagsadvokatens rolle er å

  • vurdere din sak
  • gi deg juridiske råd
  • hjelpe deg ut av en konflikt
  • hjelpe deg å forhandle med en motpart
  • utforme juridiske dokumenter, som ektepakt, testament, kontrakter, o.l.