Advokatmekling

Et hjelpemiddel for å finne en løsning

Er du i en konfliktsituasjon med en nærstående, et familiemedlem, en langvarig forretningspartner, en nabo eller en annen som du kommer til å sameksistere med i fremtiden? Konflikt mellom ektefeller? Konflikt om skifteoppgjøret? Uenigheter mellom arvinger? I stedet for at du og din konfliktpartner øker konflikten og avstanden mellom dere kan dere sammen ta ansvar for å løse konflikten.

Advokatmekling er et hjelpemiddel til dette:
Advokatmekling er en assistert forhandling der du og din konfliktpartner velger en felles mekler som hjelper dere til å komme frem til en løsning på konflikten slik at dere kan fortsette å sameksistere.

Nabolagsadvokaten tilbyr advokatmekling i henhold til retningslinjer utarbeidet av Den Norske Advokatforening.

Fortell meg kort hva du trenger hjelp til, så tar vi en prat!

  6 + 13 =

  Nabolagsadvokatens rolle er å

  • vurdere din sak
  • gi deg juridiske råd
  • hjelpe deg ut av en konflikt
  • hjelpe deg å forhandle med en motpart
  • utforme juridiske dokumenter, som ektepakt, testament, kontrakter, o.l.