Priser og betingelser

Timeprisen for det enkelte oppdrag vil bero på ulike forhold, type sak, grad av spesialkunnskap mm. Typisk vil timeprisen for bistand i rettslig tvistebehandling være høyere enn timeprisen for å etablere privatrettslige dokumenter.

Med mindre noe annet er avtalt eller følger av oppdragsbekreftelse gjelder for tiden en veiledende timepris på kr. 2.000,- pr time eksklusiv merverdiavgift (kr. 2.500,- inklusiv 25% merverdiavgift).

Timesatser for forberedelse til og gjennomføring av rettslig tvisteløsning avtales særskilt.

For oppgjørsoppdrag etter eiendomsmeglingsloven avtales det normalt fast pris.

I saker der klientene har krav på fri rettshjelp saker vil timeprisen følge de til enhver tid gjeldende offentlig fastsatte satser og regler for egenandel. 

Prisoverslag kan gis på forespørsel. Der det er hensiktsmessig kan det avtales fast pris på godt definerte oppdrag.

I noen saker kan en andel av utgiftene til bistand av advokat i en rettelig tvist bli dekket av private forsikringer (hus/hjem/reise/bil) som har en rettshjelpsdekning. Nabolagsadvokaten hjelper deg med å avklare hvorvidt du kan ha forsikringsmessig dekning og hvilke regler som gjelder for betaling av egenandeler. 

Det kan være kostbart, særlig for private klienter, å engasjere advokat. Det er viktig at også klienten er aktiv med å tilrettelegge arbeidet slik at det ikke påløper unødvendige kostnader. Det gjøres oppmerksom på at det er i samsvar med vanlig praksis for advokater å fakturere for hvert påbegynt kvarter (dvs 0,25 av en time).

Klikk her for alminnelige betingelser

Fortell meg kort hva du trenger hjelp til, så tar vi en prat!

  6 + 5 =

  Nabolagsadvokatens rolle er å

  • vurdere din sak
  • gi deg juridiske råd
  • hjelpe deg ut av en konflikt
  • hjelpe deg å forhandle med en motpart
  • utforme juridiske dokumenter, som ektepakt, testament, kontrakter, o.l.