Morten Persen

Nabolagsadvokaten er etablert av advokat Morten Persen. 

Morten fikk advokatbevilling i 1987. I 2017 startet han opp Nabolagsadvokaten, en ny advokatvirksomhet på Røa i Oslo.

Scroll nedover for å lese mer om Morten og Nabolagsadvokaten.

Morten Persen

Morten Persen

Nabolagsadvokaten er etablert av advokat Morten Persen, som bortsett fra kortere perioder alltid har vært bosatt i Bydel Vestre Aker.

Morten fikk advokatbevilling i 1987. I 2017 startet han opp Nabolagsadvokaten, en ny advokatvirksomhet på Røa i Oslo.

Nabolagsadvokaten er en som er til stede for deg, når du trenger det og der du trenger det. Trenger du å snakke med en advokat om kvelden eller i helgen fordi tilværelsen ellers er hektisk så er ikke det noe problem. Trenger du at advokaten kommer møter deg et annet sted eller kommer hjem til deg er heller ikke det noe problem.

Navn: Morten Persen

Stilling: Partner / Advokat (Medlem av Advokatforeningen)

Morten Persen fikk advokatbevilling i 1987. I 2017 startet han opp Nabolagsadvokaten, en ny advokatvirksomhet på Røa i Oslo i området der han har bodd nesten hele livet.

Ja, jeg er født og oppvokst på Hovseter, familien bodde i Luftforsvarets boligbyggelag i Flyveien, rett over veien for Steinerskolen. Sommeren før jeg begynte i første klasse på Huseby skole flyttet familien til Griniveien 33 på Røa. – Vi flyttet til Røa og ekteparet som bodde på Røa overtok vår leilighet i Flyveien. Familien min bodde på Røa til jeg gikk ut av ungdomsskolen, jeg gikk på ski, spilte fotball og bandy i Røa Il og var speider i 1. Røa. Røa var et bra sted å vokse opp den gang og det tror jeg det er fremdeles!

Etter Oslo Handelsgym, militærtjeneste i Marinen, skolegang på Sjøkrigsskolen og jusstudier ved Universitetet i Oslo begynte Persen som konsulent i skatteavdelingen i Finansdepartementet. Men den stillingen hadde han bare ett år, før sin første sommerferie søkte han stilling som fullmektig i advokatfirma Wikborg, Rein & Co og da han kom tilbake en uke etterpå ventet innkalling til jobbintervju med samtlige partnere.

Det å arbeide i et av landets største og det klart mest internasjonale advokatfirma var den gang som nå krevende, til tider for krevende. Mange fullmektiger sluttet kort tid etter at de hadde begynt, kravene, tempoet og forventningene var vanskelig å leve opp til. Klientene var landets største rederier, banker og store konserner og kravene til å levere var høye. Det var felles postmøter om morgenen og senior partner leste igjennom all min utgående korrespondanse. Var det sendt et dårlig formulert brev var det ”inn på teppet”.

Etter 7 år i Wikborg, Rein & Co, det siste året med base i det nyopprettede London kontoret var det åpnet det seg en ny mulighet: Juridisk Avdeling i Aker konsernet søkte etter en advokatfullmektig. Persen søkte og fikk jobben.

Aker konsernet åpnet på mange måter et helt nytt kapittel for meg, både faglig og personlig. Det var veldig mange flinke folk som arbeidet der og hele systemet var gjennomsyret av skikkelighet og hardt ærlig arbeid. Det ble brukt mye ressurser på utdanning og videreutvikling av medarbeiderne, lederutvikling mm.

Og etter at jeg hadde arbeidet der et års tid sluttet sjefen for avdelingen for å bli lagdommer og jeg fikk tilbud om å overta som juridisk direktør for hele Aker konsernet. Det var en flott oppgave som jeg hadde mye glede av å utføre etter beste evne. Lærerikt og utviklende! Aker var den gang som nå en stor leverandør til offshore olje og gassvirksomheten – norsk ingeniørkunst i verdens klasse!

Etter 5 år som juridisk direktør fikk Persen tilbud om å gå over på kommersiell side som konserndirektør med ansvar for Aker konsernets investeringer i sement og byggevarer. Det ble starten på noe nytt:

Ja, dette var en jobb som krevet noe annet enn stillingen som juridisk direktør. Det var selvsagt mye større fokus på finansiell oppfølging av virksomhetene, men også større krav til selv å ta initiativ og til selv å sørge for at påbegynte prosjekter ble gjennomført. Jeg var veldig glad for at jeg på det tidspunktet allerede hadde arbeidet i 6 år i Aker konsernet og fått industriell tankegang under huden: Når du finner et problem eller noe som ikke fungerer er det en god ting, for da kan du sørge for å løse problemet og bidra til å forbedre virksomheten. Kontinuerlig forbedringsprosesser, lean management mm er betegnelser på samme type tenkemåte.

Industriell tankegang etter mønster av den han lærte i Aker konsernet har vært Persens ledesnor i yrkeskarrieren etter Aker og ledet til mange og ulike verv i flere virksomheter i ulike bransjer. For – etter at Aker konsernet ble overtatt av nye eiere som hadde egne folk de ville sette inn i topp posisjonene måtte alle ”gamlegutta” slutte (Persen var ikke mer enn 40 år gammel, men tilhørte den gamle ledergruppen).

I stedet for å vende tilbake til advokatvirksomhet etablerte jeg en egen virksomhet der jeg har påtatt meg oppdrag som daglig leder, arbeidende styreleder mm i virksomheter som har hatt behov for en som kan komme utenfra og bidra til å ”rydde opp”. Felles nevneren har vært at virksomheten hadde finansielle problemer og derfor hatt behov for en betydelig endring – en ”turn around” som det heter. Dette har innebåret å stadig sette meg inn nye virksomheter, hva er status, hvorfor lykkes ikke bedriften, hva må gjøres forskjellig, har vi penger til å investere, hva kan vi selge, hvem i virksomheten kan være med videre, hvem må slutte og hvordan kan vi øke inntekter og redusere kostnader og hvordan kan vi få tillit hos eierne. Prinsippene for god forretningsdrift er ganske like uansett bransje, så det har vært mulig å komme inn i nye virksomheter og bidra til endring og forbedret lønnsomhet. På det tidspunktet jeg er kommet inn bedriften har problemene vokst seg store så spørsmålet har ikke vært hvorvidt endringer er nødvendig, men hvilke endringer som skal gjennomføres, hvordan og når.

Noe av det jeg har fått under huden å behandle alle mennesker med respekt, særlig de som av en eller annen grunn ikke kan være med i en bedrift videre. Det er enkelt å være en ”hard” og ”tøff” leder som søker kortsiktige resultater uten å ta mellommenneskelige hensyn. Mitt mål har alltid vært å gjennomføre endringer på en slik måte at jeg etterpå kan si at både bedriften og den enkelte får en bedre tilværelse etterpå.

Og så i 2017 var tiden kommet til å vende tilbake til advokatvirksomhet?

Ja det stemmer! Jeg håper og tror at jeg med min erfaring fra ulike type virksomhet har noe nytt å tilføre advokatyrket. Jeg ønsker i første rekke å kunne være en god rådgiver og problemløser for privatpersoner som bor i nærområdet Røa / Vestre Aker. Merkevaren/logoen for min nye virksomhet er Nabolagsadvokaten – jeg håper det gir positive assosiasjoner til en person i nabolaget som er kompetent, som er til å stole på, som er stede og som du kan gå til i fortrolighet for å få juridiske råd. Terskelen for å ta kontakt skal være lav, og kostnadene skal være til å leve med. Jeg tar lærdom fra forretningslivet og sørger for en kostnadseffektiv drift – en brøkdel av kostnadene til de store advokatfirmaene i sentrum.

Nabolagsadvokaten er en som er til stede for deg, når du trenger det og der du trenger det. Trenger du å snakke med en advokat om kvelden eller i helgen fordi tilværelsen ellers er hektisk så er ikke det noe problem. Trenger du at advokaten kommer møter deg et annet sted eller kommer hjem til deg er heller ikke det noe problem.

Men var det ikke skummelt å skulle starte opp en helt ny virksomhet?

Jo litt pirrer det i maven, klart det er spennende å starte en ny egen virksomhet! Men alle som oppsøker Nabolagsadvokaten kan være trygge på at det juridiske håndverket er førsteklasses. Jeg påtar meg ikke saker der jeg ikke har god kontroll på det faglig juridiske. Men man skal også være klar over at i mange saker og tvister er det juridiske ikke så vanskelig å forstå. Mange rettsregler er jo utformet for at folk flest skal kunne forstå dem. Utfordringen ligger ofte på det faktiske, hva har egentlig skjedd, hva ønsker klienten egentlig, og hvordan kan vi gå frem for å realisere klientens ønsker.

Og så har jeg noen kjepphester!

Mener du at du blir utsatt for en urett i arbeidslivet, i privatlivet eller i forhold til det offentlige; bestill en time for rådgiving hos Nabolagsadvokaten så tidlig som mulig. Ved å få råd på et tidlig tidspunkt kan du komme vesentlig bedre ut.

Alle som planlegger å gifte seg bør bestille en time hos Nabolagsadvokaten for å få rådgivning om de økonomiske konsekvenser av å inngå og oppløse ekteskap. De aller fleste vil da oppdage at de ved å inngå en avtale kan oppnå en reell likestilling i ekteskapet, noe de fleste feilaktig tror følger av gjeldende lovgivning.

Tilsvarende for samboere: Alle samboere bør inngå samboerkontrakt og avtale regulere de økonomiske sider av samboerskapet.

Alle og enhver bør opprette testament. Bestill en time hos Nabolagadvokaten og få hjelp til dette.

Alle som ønsker å inngå en avtale som er viktig for den personen – uansett hvilken type avtale det er – bør ta kontakt med Nabolagsadvokaten for å få råd om utformingen. En uklar avtale er aldri en god avtale for partene. Aldri.

Alle som har vært gift / samboer en stund og som forstår at ekteskapet/samboerskapet kanskje ikke vil vare evig bør bestille en time hos Nabolagsadvokaten for å få råd om handlingsalternativer og konsekvenser. Kanskje det å inngå en ektepakt kan redusere underliggende problemer som tærer på forholdet.

Rettssaker bør unngås! Kostnadene er store, både menneskelig, økonomisk og tidsmessig. Tvister mellom privatpersoner bør løses ved forhandlinger, gjerne i form av advokatmekling hos Nabolagsadvokaten – en form for assistert forhandling der partene får hjelp til å få løst sin tvist med minst mulig kostnader menneskelig, økonomisk og tidsmessig.

Fortell meg kort hva du trenger hjelp til, så tar vi en prat!

  11 + 6 =

  Nabolagsadvokatens rolle er å

  • vurdere din sak
  • gi deg juridiske råd
  • hjelpe deg ut av en konflikt
  • hjelpe deg å forhandle med en motpart
  • utforme juridiske dokumenter, som ektepakt, testament, kontrakter, o.l.